NameMitgliedschaftbis
Bürgerdeputierter (Kultur-Tourismus und Weltkulturerbeausschuss)
Ortsrat Dehnsen - stellv. Ortsbürgermeister (SPD)
Ortsrat Brunkensen/Lütgenholzen (CDU)
Bürgerdeputierte (Jugend- und Sozialausschuss)
Rat der Stadt Alfeld (Leine) - Grüne04.11.2021bis 04.11.2021
Ortsrat Hörsum - stellv. Ortsbürgermeisterin (SPD)
Ortsrat Brunkensen/Lütgenholzen (SPD)
SPD- Ortsrat Gerzen / stellv. OB
Ortsrat Limmer (CDU)